List/Grid

Tag Archives: giám hộ trẻ em

Quy định về giám hộ trẻ em

Quy định về giám hộ trẻ em

Theo Điều 58 Bộ luật dân sự, giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử… Xem chi tiết »