List/Grid

Tag Archives: oan sai

Được trả 50% lương nếu tòa kết luận là oan sai

Được trả 50% lương nếu tòa kết luận là oan sai

Bạn được hưởng 50% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên… Xem chi tiết »