List/Grid

Tag Archives: sở hữu phương tiện

Quy trình chuyển quyền sở hữu phương tiện

Quy trình chuyển quyền sở hữu phương tiện

Thông tư 36 của Bộ Công an quy định, người dân sau khi mua, bán, cho, tặng phương tiện trong vòng 30 ngày… Xem chi tiết »